Εξασκούμε Βιολογική Μελισσοκομία από το 2004-Since 2004, στα βουνά της Μακεδονίας(Παίκο, Βέρμιο)


ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:

- ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 15 ΕΥΡΩ/ ΚΙΛΟ (ΕΣΟΔΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)
-ΜΕΛΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ-ΠΕΥΚΟΥ 15 ΕΥΡΩ/ ΚΙΛΟ (ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ)
-ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ-ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ-ΠΕΥΚΟΥ 15 ΕΥΡΩ/ ΚΙΛΟ (ΕΣΟΔΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)

-ΓΥΡΗ ΠΟΛΥΑΝΘΙΚΗ, ΒΑΖΟ 220 ΓΡ: 12 ΕΥΡΩ

ΒΑΖΟ 450 ΓΡ: 23 ευρώ
-ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ: 10 γρ: 35 ευρώ


-ΠΡΟΠΟΛΗ: 100 ΕΥΡΩ/ ΚΙΛΟ(προϋπόθεση η παραγγελία να γίνει τουλάχιστον 3 μήνες πριν, για μεγάλες ποσότητες).
-ΒΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ: 30ml : 10 ευρώ

ΒΙΟΕΛΙΞΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ:

ΒΙΟΕΛΙΞΗΡΙΟ-10: 50 ευρώ/ κιλό

ΒΙΟΕΛΙΞΗΡΙΟ-20: 85 ευρώ/ κιλό

ΒΙΟΕΛΙΞΗΡΙΟ-FORTE: 155 ευρώ /κιλό

ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ-BEESWAX OINTMENT- 35 γρ-10 ευρώ


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ:
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΥΡΩ, ΔΩΡΕΑΝ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΚΟΥΡΙΕΡ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ(ΕΛΤΑ) κόστους 9 ευρώ( μέχρι 2 κιλά)( κόστος μεταφορικών + αντικαταβολής)

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ με δύο τρόπους:
email: aesingou&otenet.gr, αντί για το σύμβολο & βάλτε το σύμβολο @
με κλήση ή μήνυμα στο 6937 475357


Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

1.Γενικές αρχές

1.1 Η μελισσοκομία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα η οποία συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη γεωργική και δασική παραγωγή μέσω της επικονίασης που γίνεται από τις μέλισσες.
1.2 Ο χαρακτηρισμός των μελισσοκομικών προϊόντων ως βιολογικής παραγωγής συνδέεται στενά τόσο με τα χαρακτηριστικά της μεταχείρισης των κυψελών όσο και με την ποιότητα του περιβάλλοντος. Αυτός ο χαρακτηρισμός εξαρτάται επίσης από τις συνθήκες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των μελισσοκομικών προϊόντων.
1.3 Όταν ένα παραγωγός εκμεταλλεύεται πολλές μελισσοκομικές μονάδες στην ίδια περιοχή, όλες οι μονάδες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Κατά παρέκκλιση από αυτή τη την αρχή, ένας παραγωγός μπορεί να εκμεταλλεύεται μονάδες που δεν είναι σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του κανονισμού πλην των διατάξεων που ορίζονται στο σημείο 4.2 σχετικά με τη θέση των μελισσοκομείων. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν δεν μπορεί να πωλείται με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής.

2. Περίοδος μετατροπής

2.1 Τα μελισσοκομικά προϊόντα είναι δυνατόν να πωλούνται με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής μόνο εφόσον οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν τηρηθεί επί τουλάχιστον ένα έτος. Κατά την περίοδο μετατροπής, το κερί πρέπει να αντικαθίσταται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 8.3.

3. Καταγωγή των μελισσών

3.1 Κατά την επιλογή των φυλών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες καθώς και ζωτικότητα τους και η αντοχή τους στις ασθένειες. Προτιμάται η χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών φυλών Apis mellifera και των τοπικών οικοτύπων τους.
3.2 Τα μελίσσια πρέπει να δημιουργούνται μέσω διαίρεσης των παλιών μελισσών ή μέσω της αγοράς σμηνών ή κυψελών από μονάδες που πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
3.3 Ως πρώτη παρέκκλιση, υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης από την αρχή ή το φορέα επιθεώρησης, τα μελίσσια που υπάρχουν στη μονάδα παραγωγής η οποία δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να μετατρέπονται.
3.4 Ως δεύτερη παρέκκλιση, είναι δυνατόν να αγοράζονται σμήνη από μελισσοτρόφους που δεν παράγουν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου η οποία έληξε 24 Αυγούστου 2002, εφόσον υπάρχει περίοδος μετατροπής.
3.5 Ως τρίτη παρέκκλιση, η ανασύσταση των μελισσιών επιτρέπεται από την αρχή ή το φορέα ελέγχου, όταν δεν είναι διαθέσιμα μελίσσια που παράγουν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας των ζώων που οφείλεται σε ασθένειες ή καταστροφικές περιστάσεις, εφόσον υπάρχει περίοδος μετατροπής.
3.6 Ως τέταρτη παρέκκλιση, για την ανασύσταση των μελισσιών είναι δυνατόν να ενσωματώνονται στη μονάδα βιολογικής παραγωγής κατ’ έτος ένα 10% βασιλισσών και σμηνών που δεν πληρούν τον παρόντα κανονισμό, υπό τον όρο ότι οι βασίλισσες και τα σμήνη τοποθετούνται σε κυψέλες με κερήθρες ή βάσεις από κερήθρες που προέρχονται από μονάδες βιολογικής παραγωγής. Σε αυτή τη περίπτωση δεν επιβάλλεται περίοδος μετατροπής.

4. Θέση των μελισσοκομείων

4.1 Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν περιοχές ή τοποθεσίες στις οποίες δεν επιτρέπεται μελισσοκομία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο μελισσοκόμος παρέχει, στην αρχή ή το φορέα επιθεώρησης, χάρτη, σε κατάλληλη κλίμακα, στον οποίο επισημαίνεται η θέση των κυψελών, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 3, μέρος Α1, τμήμα 2, πρώτη περίπτωση. Όταν δεν εντοπίζονται τέτοιες τοποθεσίες, ο μελισσοκόμος οφείλει να παρέχει στην αρχή ή στον το φορέα επιθεώρησης επαρκή τεκμηρίωση και αποδεικτικά στοιχεία, όπου περιλαμβάνονται και κατάλληλες αναλύσεις εφόσον είναι αναγκαίες, ότι οι τοποθεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μελίσσια του πληρούν τους όρους του παρόντος κανονισμού.
4.2 Η θέση των μελισσοκομείων πρέπει:
α)να εξασφαλίζει αρκετές φυσικές πηγές νέκταρος, μελιτώματος και γύρης για τις μέλισσες και πρόσβαση σε νερό
β)να είναι τέτοια ώστε σε ακτίνα 3 km από τη θέση του μελισσοκομείου οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται βασικά από βιολογικές καλλιέργειες ή/και αυτοφυή βλάστηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού, και οι καλλιέργειες αυτές να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αλλά να εφαρμόζονται σε αυτές μέθοδοι με μικρή επίδραση στο περιβάλλον, όπως λ.χ, οι περιγραφόμενες στα προγράμματα που καταρτίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 , οι οποίες δεν επηρεάζουν σημαντικά το βιολογικό χαρακτήρα της μελισσοκομικής παραγωγής.
γ)να είναι τέτοια ώστε να διατηρείται αρκετή απόσταση από οποιεσδήποτε πηγές μη γεωργικής παραγωγής που ενδεχομένως προκαλούν μόλυνση, όπως για παράδειγμα, αστικά κέντρα. Αυτοκινητοδρόμους, βιομηχανικές περιοχές, χώρους διάθεσης απορριμμάτων, αποτεφρωτές απορριμμάτων κ.λπ. Οι αρχές ή οι φορείς ελέγχου θεσπίζουν μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτής της απαίτησης. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν όπου δεν υπάρχει ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες ευρίσκονται σε νάρκη.

5. Διατροφή

5.1 Στο τέλος της παραγωγικής περιόδου πρέπει να αφήνονται στις κυψέλες άφθονα αποθέματα μελιού και γύρης, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου.
5.2 Η τεχνητή διατροφή των μελισσών επιτρέπεται σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωση τους λόγω άκρως δυσμενών συνθηκών. Η τεχνητή διατροφή γίνεται με βιολογικό μέλι, προερχόμενο κατά προτίμηση από την ίδια βιολογική μονάδα.
5.3 Ως πρώτη παρέκκλιση από το σημείο 5.2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση σιροπιού ζάχαρης βιολογικής παραγωγής ή μελάσας ζάχαρης βιολογικής παραγωγής κατά την τεχνητή διατροφή, οσάκις αυτό επιβάλλεται από κλιματικές συνθήκες που προκαλούν κρυστάλλωση του μελιού.
5.4 Ως δεύτερη παρέκκλιση, η αρχή ή ο φορέας επιθεώρησης μπορεί να επιτρέπει, για την τεχνητή διατροφή, σιρόπι ζάχαρης, μελάσα ζάχαρης και μέλι που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που έληξε στις 24 Αυγούστου 2002.
5.5 Στα μητρώα των μελισσοκομείων καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία με τη χρήση τεχνητής διατροφής: τύπος του προϊόντος, ημερομηνίες, ποσότητες και κυψέλες στις οποίες χρησιμοποιείται η τεχνητή διατροφή.
5.6 Άλλα προϊόντα πλην των αναφερομένων στα σημεία 5.1 έως 5.4 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία που τηρεί τον παρόντα κανονισμό.
5.7 Η τεχνητή διατροφή μπορεί μόνον κατά το διάστημα μεταξύ της τελευταίας εσοδείας μελιού και 15 μέρες πριν την έναρξη της επόμενης περιόδου έκκρισης νέκταρος ή μελιτώματος.

6. Πρόληψη των νόσων και κτηνιατρικές αγωγές

6.1 Η πρόληψη των νόσων στη μελισσοκομία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
α)επιλογή κατάλληλων ανθεκτικών φυλών
β)εφαρμογή ορισμένων πρακτικών που συμβάλλουν στην ισχυρή αντίσταση στις νόσους και στην πρόληψη των λοιμώξεων, όπως: τακτική ανανέωση των βασιλισσών, συστηματική επιθεώρηση των κυψελών ώστε να εντοπίζονται τυχόν καταστάσεις ανώμαλες από υγειονομική άποψη, έλεγχος των κηφήνων στις κυψέλες, τακτική απολύμανση του υλικού και του εξοπλισμού, καταστροφή του μολυσμένου υλικού ή πηγών, τακτική ανανέωση του κεριού και επαρκή αποθέματα και γύρη στις κυψέλες.
6.2 Εάν παρ’ όλα αυτά τα προαναφερόμενα προληπτικά μέτρα, τα μελίσσια ασθενήσουν ή μολυνθούν, πρέπει να υποβάλλονται αμέσως σε θεραπευτική αγωγή- εφόσον χρειάζεται, τα μελίσσια μπορεί να τοποθετούνται σε απομονωμένες μελισσοκομικές εγκαταστάσεις.
6.3 Για τη χρησιμοποίηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στη μελισσοκομία που τηρεί τον παρόντα κανονισμό, τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στο μέτρο που η αντίστοιχη χρήση επιτρέπεται στο κράτος-μέλος με βάση τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις ή με εθνικές διατάξεις σύμφωνες προς την κοινοτική νομοθεσία
β) χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση φυτοθεραπευτικά και ομοιοπαθητικά προϊόντα αντί των αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών προϊόντων, εφόσον η θεραπευτική τους ικανότητα είναι αποτελεσματική στην ασθένεια για την οποία προορίζεται η αγωγή
γ) εάν η χρησιμοποίηση των προαναφερθέντων προϊόντων αποδεικνύεται ή φαίνεται ότι θα είναι αναποτελεσματική για την εκρίζωση νόσου ή μόλυνσης η οποία υπάρχει κίνδυνος να εξοντώσει μελίσσια, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αλλοπαθητικών χημικών φαρμακευτικών προϊόντων υπό την ευθύνη κτηνίατρου ή άλλων προσώπων που έχουν λάβει σχετική άδεια από το κράτος-μέλος, με την επιφύλαξη των αρχών των στοιχείων α) και β)
δ)απαγορεύεται η προληπτική χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών φαρμακευτικών προϊόντων
ε) με την επιφύλαξη της αρχής του παραπάνω στοιχείου α), το μυρμηκικό οξύ, το γαλακτικό οξύ και το οξαλικό οξύ, καθώς και οι ουσίες μενθόλη, θυμόλη, ευκαλυπτόλη ή καμφορά είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση βαρροϊκής ακαρίασης(Varroa jacobsoni)
6.4 Πέραν των ανωτέρω αρχών, επιτρέπονται οι κτηνιατρικές αγωγές ή οι επεξεργασίες των κυψελών, κερυθρών κ.λπ., που είναι υποχρεωτικές δυνάμει της εθνικής ή της κοινοτικής νομοθεσίας.
6.5 Σε περίπτωση αγωγής με αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά προϊόντα, τα μελίσσια στα οποία εφαρμόζεται η αγωγή πρέπει να απομονώνονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω αγωγής και όλο το κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί τους όρους του παρόντος κανονισμού. Στη συνέχεια, για τα μελίσσια αυτά θα ισχύει η περίοδος μετατροπής διάρκειας ενός έτους.
6.6 Οι απαιτήσεις του προηγούμενου σημείου δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 6.3 (στοιχείο ε)
6.7 Όποτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, ο τύπος του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της ενεργού φυσιολογικής ουσίας ), καθώς και οι λεπτομέρειες της διάγνωσης, η ποσολογία, η δοσολογία, η διάρκεια της αγωγής και η περίοδος απόσυρσης, σύμφωνα με το νόμο πρέπει να καταγράφονται σαφώς και να δηλώνονται στην αρχή ή το φορέα επιθεώρησης πριν τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά ως βιολογικής παραγωγής.

7. Ορθές πρακτικές εκτροφής και αναγνώρισης

7.1 Απαγορεύεται η εξόντωση των μελισσών στις κερήθρες ως μέθοδος συνδεόμενη με τη συλλογή μελισσοκομικών προϊόντων.
7.2 Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή των φτερών της βασίλισσας.
7.3 Επιτρέπεται η αντικατάσταση της βασίλισσας που συνεπάγεται τη θανάτωση της παλιάς βασίλισσας.
7.4 Η πρακτική της εξόντωσης του αρσενικού γόνου επιτρέπεται μόνο για τη περιστολή της βαρροϊκής ακαρίασης( varroa jacobsoni )
7.5 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών απωθητικών κατά τη διάρκεια των ενεργειών συλλογής μελιού.
7.6 Η ζώνη στην οποία ευρίσκεται το μελισσοκομείο πρέπει να καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο μαζί με τα αναγνωριστικά στοιχεία των κυψελών. Ο φορέας ή αρχή επιθεώρησης πρέπει να ενημερώνονται για τη μετακίνηση των μελισσών εντός ορισμένης προθεσμίας.
7.7 Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εξασφάλιση της κατάλληλης συλλογής επεξεργασίας και αποθήκευσης των μελισσοκομικών προϊόντων. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται προς εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων καταγράφονται.
7.8 Οι αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού και οι ενέργειες συλλογής μελιού πρέπει να καταχωρίζονται στο ειδικό μητρώο του μελισσοκομείου.

8. Χαρακτηριστικά των κυψελών και υλικά που χρησιμοποιούνται για τη μελισσοκομία.

8.1 Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται βασικά από φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος ή των μελισσοκομικών προϊόντων.
8.2 Εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 6.3 στοιχείο ε), εντός των κυψελών χρησιμοποιούνται μόνον προϊόντα όπως πρόπολις, κερί και φυτικά έλαια.
8.3 Το κερί για τις νέες κηρήθρες πρέπει να προέρχεται από μονάδες βιολογικής παραγωγής. Ως παρέκκλιση, ιδίως στην περίπτωση των νέων εγκαταστάσεων ή κατά την περίοδο μετατροπής, η αρχή ή φορέας επιθεώρησης μπορεί να επιτρέπει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει στην αγορά βιολογικό κερί, τη χρήση κεριού μη προερχόμενου από τέτοιες μονάδες, εφόσον αυτό προέρχεται από πώματα κελιών κερήθρας.
8.4 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρήθρων που περιέχουν γόνο προς εξαγωγή μελιού.
8.5 Για την προστασία των υλικών (πλαισίων, κυψελών ,κερυθρών ), ιδίως από επιδημίες, επιτρέπονται μόνο τα ενδεδειγμένα προϊόντα που προβλέπονται στο μέρος Β τμήμα 2 του παραρτήματος 2.
8.6 Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία, όπως με ατμό ή γυμνή φλόγα.
8.7 Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των υλικών, των κτιρίων του εξοπλισμού, των σκευών ή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία, επιτρέπονται μόνο οι ενδεδειγμένες ουσίες που προβλέπονται στο μέρος Ε του παραρτήματος 2.


Μέρος Ε του παραρτήματος ΙΙ:
Επιτρεπόμενα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.
Σαπούνι καλίου και νατρίου
Νερό και ατμός
Γάλα ασβεστίου
Άσβεστος
Καυστική άσβεστος
Υποχλωριώδες νάτριο (π.χ. χλωρίνη)
Καυστική σόδα
Καυστική ποτάσα
Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Αιθέρια έλαια φυτών
Κιτρικό, υπεροξεικό, μυρμηκικό, γαλακτικό, οξαλικό και οξικό οξύ
Αλκοόλη
Φορμαλδεΰδη
Ανθρακικό Νάτριο

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
Περιστέρι : Οδοί Κουτρουμπούση και Δημοσθένους. Ώρες 14:30 – 17:30
Κηφισιά : Χαριλάου Τρικούπη. Ώρες 14:30 – 17:30
Χαϊδάρι : Πίσω από το νέο Δημαρχείο. Ώρες 14:30 – 17:30
Ηράκλειο Κρήτης: Πάρκο Γεωργιάδη. Ώρες 12:00 – 18:00

ΤΡΙΤΗ
Ν. Ηράκλειο : Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Ώρες14:30 – 17:30
Κορυδαλλός: Πλ. Ελευθερίας. Ώρες 14:30 – 17:30
Θεσσαλονίκη: Περαία, Ανθέων και Φιλελλήνων. Ώρες 08: - 14:00
Βόλος: Απέναντι από την Νέα Ψαραγορά. Ώρες 12:00 – 17:00
Αριδαία: Μπροστά από το Δημαρχείο. Ώρες 17:00 – 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ
Ηλιούπολη: Οδός Μαρίνου Αντύπα. Ώρες 14:00 – 17:30
Γλυφάδα: Πλατεία Ξενοφώντος. Ώρες 14:30 – 17:30
Χαλάνδρι: Οδός Τυμφρηστού και Ιωαννίνων. Ώρες 14:30 – 17:30
Τρίκαλα: Πλατεία ΟΤΕ(πεζόδρομος) Ώρες 09:00 – 14:00
Καλαμαριά: Άγιος Παντελεήμονας. Ώρες 08:00 – 14:00.

ΠΕΜΠΤΗ
Γέρακας: Οδός Εθνικής Αντιστάσεως. Ώρες 14:30 – 17:30.
Παλαιό Φάληρο: Οδός Ναϊάδων και Ζαΐμη. Ώρες 14:30 – 17:30
Θρακομακεδόνες: Πλατεία Αλμπανέλλα. Ώρες 14:30 – 17:30
Νεάπολη Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο. Ώρες 08:00 – 14:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κολωνάκι: Πλατεία Δεξαμενής. Ώρες 09:00 – 13:00
Χολαργός: Οδός Σύρου, δίπλα στο Δημαρχείο. Ώρες 14:30 – 17:30
Καισαριανή: Πίσω από το γήπεδο της Νήαρ Ήστ. Ώρες 14:30 – 17:30
Λάρισα: Νεάπολη, Σκεπαστή Αγορά. Ώρες 11:00 – 14:30

ΣΑΒΒΑΤΟ
Βούλα: Σωκράτους και Παπάγου γωνία. Ώρες 09:00 – 14:00
Κάτω Πατήσια: Οδός Πάτμου και Καραβία. Ώρες 09:00 – 14:00
Καλαμαριά: Στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Ώρες 08:00 – 14:00